Обява за свободно работно място по заместване за длъжността "Учител" в ДГ №25 "Весела"

Детска Градина №25 „ВЕСЕЛА“ обявява свободно работно място по заместване за длъжността „учител ДГ“.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - образование;

1.2. Цел на длъжността: осъществява цялостната образователно-възпитателна работа с деца от 3 до7 години – обучение, възпитание, социализация и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше - степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър;

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – специалност Предучилищна педагогика с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация – детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация детски учител

1.5. Години професионален опит: не се изисква

1.6.  Допълнителни изисквания: - много добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти към него, умение за работа в екип, комуникативност, владеене на чужд език, организаторски умения, поемане на отговорност.

2.    Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за кандидатстване (свободна форма);

2.2.  Автобиография;

2.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска Градина №25 „ВЕСЕЛА“, ж.к. “Дружба 3“ №54, стая на директора, всеки делничен ден от 08:00 часа  до 14.00 часа,

Лице за контакти: Светла Иванова; телефон за контакти: 058/602495; 0884311412

4. Срок за подаване на документите: 03.09.2018г. включително.

5. Етапи на конкурса:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 67, ал.1 т.2 от КТ на осем часа. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №25 „ВЕСЕЛА“, Добрич.

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
31.34° C облачно
Нагоре