Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №17 "Първи юни"

Детска градина „Първи юни“ №17 обявява свободно работно място  за длъжността „учител“.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - образование;

1.2. Цел на длъжността: осъществява цялостната образователно-възпитателна работа с деца от 3 до7 години – обучение, възпитание, социализация и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше - степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност Предучилищна педагогика с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика  с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация – детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация детски учител

1.5. Години професионален опит: не се изисква

1.6.  Допълнителни изисквания: - много добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти към него, умение за работа в екип, комуникативност, организаторски умения, поемане на отговорност.

Владеене на чужд език дава предимство пред останалите кандидати.

2.    Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за кандидатстване (свободна форма);

2.2.  Автобиография;

2.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и  допълнителни квалификации;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска градина №17 „Първи юни“ – ул. „Дуранкулак“ №9 стая на директора или при ЗАС всеки делничен ден от 08:00 часа  до 14.00 часа,

Лице за контакти: Валентина Русева – Директор или

Румяна Карова ЗАС;

Телефон за контакти: 058/68 34 10;     0884311406

4. Срок за подаване на документите: до 07.09.2018г. включително.

5. Етапи на конкурса:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 67, ал.1 т.1 и  във връзка с чл. 70 ал.1 от КТ на осем часов работен ден. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №17 „Първи юни“, Добрич.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
19.85° C облачно
Нагоре