Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Директор" на ДГ №8 и ДГ № 23 (Протокол 2)

Днес, 30.08.2018 г., комисия в състав:

Председател: Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич, представител на Общината в Обществения съвет на Детска градина № 8 „Бодра смяна“

Членове:

1. Камелия Койчева – общински съветник, председател на ПК „Наука, образование“, Общински съвет град Добрич

2. проф. д-р Димитринка Каменова – директор на департамент за модерни обучителни методи,   Висше училище по мениджмънт

3. Росица Маркова – главен юрисконсулт на Община град Добрич

4. Янка Димитрова – юрисконсулт в Община град Добрич,

определена със заповед № 960 от 21.08.2018 г. на Кмета на Община град Добрич: констатира следното:

1. Констатира, че на 23.08.2018 г. в Община град Добрич с вх. № 94К-00-325#2, в законоустановения съгласно чл. 93, ал. 2 от Кодекса на труда срок, е постъпило възражение от Кристина Атанасова Фотева – кандидат за участие в конкурса за директор на Детска градина № 8 „Бодра смяна“. Кметът на Община град Добрич в качеството си на работодател се е запознал с представените от кандидата документи в посочения в обявлението срок за кандидатстване с вх. № 94К-00-325/09.08.2018 г. и с обстоятелствата, описани в постъпилото възражение. Въз основа на преценката си Кметът е приел представения от кандидата документ, удостоверяващ липса на заболяване по чл. 2, т. 9 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист и допуска Кристина Атанасова Фотева до участие в конкурса за директор на Детска градина № 8 „Бодра смяна“.

2. Всички допуснати кандидати: Кристина Фотева, Дора Минчева, Оксана Иванова и Силвия Иванова трябва да се явят на 03.09.2018 г. в 10.00 часа за решаване на тест в Община град Добрич, малка заседателна зала, етаж ІІ.

3. Председателят на комисията да уведоми допуснатите кандидати за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
16.46° C ясно небе
Нагоре