Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ № 27

Днес, 05.09.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 437/03.09.2018 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче“.

Председател: Нина Георгиева Кирова – старши учител в ДГ № 27 „Славейче“

и членове:

1. Нели Желева  - гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция „ХД“.

2. Стефка Колева Стоянова – старши учител

3. Мими Павлова Илиева – старши учител,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността учител в ДГ № 27 „Славейче“.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

Елена Костадинова Костова

Кремена Демирева Димитрова

Росица Веселинова Великова

Гергана Тошкова Колева

Елена Светлинова Спасова

 Искра Николаева Славова

 Илияна Йовчева Ставрева

 Диана Георгиева Карагеоргиева

 Андриана Живкова Андреева

Макфурие Асанова Асанова   

Деница Христомирова Димова

Виолета Димитрова Тилкова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседване не се яви Макфурие Асанова Асанова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

 

Елена Костадинова Костова – 94 т.

Кремена Демирева Димитрова – 90 т.

Илияна Йовчева Ставрева – 89 т.

Виолета Димитрова Тилкова  - 83 т.

Росица Веселинова Великова – 75 т.

Диана Георгиева Карагеоргиева – 71 т.

Елена Светлинова Спасова – 69 т.

Деница Христомирова Димова – 69 т.

Андриана Живкова Андреева  - 66 т.

Гергана Тошкова Колева – 49 т.

Искра Николаева Славова – 43 т.

 

Комисията предлага на Директора на Детска градина № 27 „Славейче“  да сключи трудов договор с класирания  на първо място участник Елена Костадинова Костова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя и трудов  договор с класирания на второ място участник Кремена Демирева Димитрова на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, до завръщане на титуляра.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в един  екземпляр.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C предимно ясно
Нагоре