Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №10

Днес, 05.09.2018 г. комисия, назначена със Заповед №322-90/03.09.2018 г. на директора на Детска градина № 10 „Слънчице“:

 Председател: Маринела Василева Пенчева -  старши учител в ДГ№10 „Слънчице“

и членове:

1. Нели Петрова Желева-гл.експерт “Кадрова политика“

2. Татяна Василиевна  Желязкова

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „учител в детска градина „в ДГ № 10 „Слънчице“.

Документи за участие са подадени от:

Илияна Йовчева Ставрева

Румена Калчева Митева

Гергана Тошкова Колева

Макфурие Асанова Асанова

Гинка Галенова Григорова

Йорданка Георгиева Аурелова

Искра Николаева Славова

Мартина Руменова Гушева

Женя Грозданова Миланова

Гергана Ивелинова Георгиева

Деница Ивелинова Димитрова

Елена Костадинова Костова

Андриана Живкова Андреева

Диана Георгиева Карагеоргиева

Вяра Цветомирова Цветкова

Десислава Иванова Керанова

Павлинка Стефанова Иванова

Росица Веселинова Великова

Стефка Василева Стоянова

Ивелина Иванова Неделчева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Илияна Йовчева Ставрева

Гергана Тошкова Колева

Йорданка Георгиева Аурелова

Искра Николаева Славова

Мартина Руменова Гушева

Гергана Ивелинова Георгиева

Деница Ивелинова Димитрова

Елена Костадинова Костова

Андриана Живкова Андреева

Диана Георгиева Карагеоргиева

Десислава Иванова Керанова

Павлинка Стефанова Иванова

Росица Веселинова Великова

Ивелина Иванова Неделчева

Поради непълен комплект документи до събеседване не бяха допуснати:

Румена Калчева Митева

Макфурие Асанова Асанова

Гинка Галенова Григорова

Женя Грозданова Миланова

Вяра Цветомирова Цветкова  

Стефка Василева Стоянова

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Нова вентилационна система ще получат по проект Домашен социален патронаж и Дом за стари хора

06.08.2020

Във връзка с одобрение за финансиране на проект „Обновяване, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база в Домашен социален патронаж и Дом за стари хора град Добрич“  по Компонент 1 „Придобиване...

Нова вентилационна система ще получат по проект Домашен социален патронаж и Дом за стари хора
ВИЖ ДОБРИЧ
26.05° C ясно небе
Нагоре