Окончателни резултати от конкурс за длъжността "Директор" на ДГ №8 и ДГ №23

Днес, 04.09.2018 г., комисия, назначена със Заповед № 962/21.08.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Д-р Емилия Баева – зам.-кмет Хуманитарни дейности в Община град Добрич, представител на Общината в Обществения съвет на Детска градина № 8 „Бодра смяна“

ЧЛЕНОВЕ:

1. Д-р Камелия Койчева – общински съветник, председател на ПК „Наука, образование“, Община град Добрич

2. Проф. д-р Димитринка Каменова – директор на департамент за модерни обучителни методи  Висше училище по мениджмънт

3. Росица Маркова – главен юрисконсулт на Община град Добрич

4. Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“ в ДХД, Община град Добрич

Комисията проведе третия етап от конкурсната процедура - интервю с явилите се кандидати за длъжността „директор” на Детска градина № 8 „Бодра смяна“ и Детска градина № 23 „Звездица“ в Община град Добрич. Кандидатите бяха запознати с начина на провеждане на интервюто и със системата за определяне на резултатите.

Комисията проведе интервюто с допуснатите кандидати в съответствие с изискванията, определени в Заповед № 960 от 21.08.2018 г. на Кмета на Община град Добрич. С оглед равнопоставеност на кандидатите всеки член на конкурсната комисия зададе еднакви въпроси, като извърши преценка по 5-степенна скала на професионалните и деловите им качества. Въз основа на отговорите на кандидатите всеки член на конкурсната комисия попълни оценъчна карта № 1.

Вследствие на извършеното оценяване, комисията вписа в оценъчна карта № 2 получения резултат от интервюто на всеки кандидат, който е сбор от оценките на отделните членове на комисията с точност до единица.

Окончателният резултат на всеки кандидат от проведения конкурс се формира като сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и на интервюто, оформени в оценъчна карта № 3.

Окончателните резултати от проведения конкурс за „директор“ на Детска градина № 8 „Бодра смяна“ са:

 

 

Име, Презиме, Фамилия

 

ТЕСТ

ИНТЕРВЮ

Окончателен резултат

Класиран кандидат

Брой верни отговора

Точки

Допуснат до интервю

Точки

Кристина Атанасова Фотева

42

42

ДА

111

153

ДА/НЕ

Оксана Петкова Иванова

31

31

ДА

80

111

ДА/НЕ

Силвия Манолова Иванова

42

42

ДА

105

147

ДА/НЕ

 

Конкурсната комисия класира кандидатите, които са получили резултат най-малко 30 точки на теста и най-малко 75 точки на интервюто, както следва:

На първо място:

Кристина Атанасова Фотева

153

           

На второ място:

Силвия Манолова Иванова

147

 

На трето място:

Оксана Петкова Иванова

111

 

Окончателните резултати от проведения конкурс за „директор“ на Детска градина № 23 „Звездица“ са:

 

 

Име, Презиме, Фамилия

 

ТЕСТ

ИНТЕРВЮ

Окончателен резултат

Класиран кандидат

Брой верни отговора

Точки

Допуснат до интервю

Точки

Дора Иванова Минчева

45

45

ДА

119

164

ДА/НЕ

Оксана Петкова Иванова

31

31

ДА

78

109

ДА/НЕ

Силвия Манолова Иванова

42

42

ДА

114

156

ДА/НЕ

 

Конкурсната комисия класира кандидатите, които са получили резултат най-малко 30 точки на теста и най-малко 75 точки на интервюто, както следва:

На първо място:

Дора Иванова Минчева

164

           

На второ място:

Силвия Манолова Иванова

156

 

На трето място:

Оксана Петкова Иванова

109

 

Резултатите от конкурса на преминалите двата етапа кандидати да се съобщят в 3-дневен срок от приключването на конкурса, с писмо (лично или с обратна разписка) или по електронната поща.

В 3-дневен срок от приключването на конкурса цялата събрана в хода на конкурсната процедура документация, се представя на Кмета на Община град Добрич.

Актуално

Фестивал на хляба

04.08.2021

На 25 и 26 септември в Добрич ще се проведе петото издание на фестивала „Хлябът, който ни свързва“. То ще започне в 16.00 часа на Деня на Добрич и за първи път ще съчетае в едно история, традиция, музика, забавления,...

Фестивал на хляба
ВИЖ ДОБРИЧ
24.54° C предимно ясно
Нагоре