Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Завеждащ административна служба" в ДГ №32

Днес, 10.09.2018 г. Комисия, назначена със заповед № 398 /04.09.2018 г. на Директора на ДГ №32 „Зорница” в състав:

Председател: Даниела Стефанова – старши учител в ДГ №32 ”Зорница”

и членове:

1.Галина Желязкова  - учител в ДГ № 32 „Зорница”

2.Тонка  Гочева - ЗАС в ДГ № 32 „Зорница”

3.Емилия Кирилова – старши счетоводител в ДХД

4.Нели Желева - гл.експерт „Кадрова политика” ДХД Община град Добрич

проведе процедура по допускане на кандидатите за длъжността „завеждащ административна служба” в ДГ №32 „Зорница” въз основа на подадените документи.

За участие документи са подадени от:

1.Яна Петрова Иванова

2.Светла Василева Карова

3.Пламена Бориславова Банкова

4.Калина Георгиева Цонева

5.Зинаида Донева Пантелеева

6.Жулиета Божкова Иванова

7.Маргаритка Пенчева Атанасова

8.Стефка Димитрова Енчева

9.Йорданка Иванова Господинова

10.Ивелина Петрова Младенова -Великова

11.Теменужка Василева Димитрова

12.Филис Йълмазова Якубова

13.Гергана Георгиева Тодорова –Чобанова

14.Селда Нихан Кулеш

15.Невена Димитрова Панова

16.Росица Стоилова Василева

17.Марияна Хинева Иванова

18.Марийка Йорданова Димова

19.Надя Йорданова Добрева

20.Деяна Георгиева Андонова

21.Златка Ивелинова Иванова

22.Жулиан Петров Койчев

23.Величка Христова Стоянова

24.Силвия Димитрова Торлева

25.Миглена Георгиева Стоянова

26.Десислава Миткова Гроздева

27.Марияна Вълчева Капралова

28.Валя Колева Славова

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора събеседване следните кандидати:

1.Яна Петрова Иванова

2.Светла Василева Карова

3.Пламена Бориславова Банкова

4.Калина Георгиева Цонева

5.Зинаида Донева Пантелеева

6.Жулиета Божкова Иванова

7.Маргаритка Пенчева Атанасова

8.Стефка Димитрова Енчева

9.Йорданка Иванова Господинова

10.Ивелина Петрова Младенова -Великова

11.Теменужка Василева Димитрова

12.Филис Йълмазова Якубова

13.Гергана Георгиева Тодорова –Чобанова

14.Селда Нихан Кулеш

15.Невена Димитрова Панова

16.Росица Стоилова Василева

17.Марияна Хинева Иванова

18.Деяна Георгиева Андонова

19.Златка Ивелинова Иванова

20.Жулиан Петров Койчев

21.Величка Христова Стоянова

22.Силвия Димитрова Торлева

23.Миглена Георгиева Стоянова

24.Десислава Миткова Гроздева

25.Марияна Вълчева Капралова

26.Валя Колева Славова

Комисията не допуска до втори етап от подбора събеседване следните кандидати, поради липса на копие от документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионалния опит.

1.Марийка Йорданова Димова

2.Надя Йорданова Добрева.

Събеседването ще се проведе на 11.09.2018 г. в 9.00 ч. в ДГ №32 „Зорница” град Добрич.

Актуално

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли

03.07.2020

Продължават инициативите от Културния афиш на Община град Добрич при строго спазване на всички притивоепидемични мерки, разпоредени от Министъра на здравеопазването.   КУЛТУРЕН АФИШ за периода 6 юли – 12 юли...

Културен афиш на Община град Добрич за периода 6 - 12 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
22.49° C разкъсана облачност
Нагоре