Обява за свободно работно място по заместване за длъжността "Старши инспектор "Опазване на Околната среда"

Община град Добрич обявява работно място по заместване за длъжността старши инспектор „Опазване на околната среда“ в дирекция „Инфраструктура и околна среда“.

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: - Контролна дейност по опазване на околната среда и точно прилагане на процедурите съгласно нормативната уредба действаща на територията на страната;

      1.2. Цел на длъжността: Да контролира дейностите по опазване на околната среда, собствеността и обществения ред на територията на Община град Добрич;

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

      1.4. Специалност, по която е придобито образованието: „Екология и опазване на околната среда“;

      1.5. Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

  2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4. Краен срок за подаване на документите: 26.09.2018 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
17.91° C ясно небе
Нагоре