Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Мед. сестра" във функция "Здравеопазване"

Днес, 10.09.2018 г. комисия назначена със Заповед №1019/07.09.2018 г.  на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Нели Желева – Главен експерт  „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности” и членове:

 1.Красимира Кирова - Главен експерт УЗГ в Дирекция „Хуманитарни дейности”

 2. д-р Димитринка  Петрова - Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”

 3. Янка Димитрова  - Старши юрисконсулт  в Дирекция „АПИТО“

проведе работно заседание  за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване  за длъжността медицинска сестра  в Дирекция „Хуманитарни дейности ”.

За участие документи са подадени от:

  1. Юлия Петрова Бонева
  2. Славка Димитрова Вълчева
  3. Димитринка Колева Ставрева
  4. Росица Костова Керанова
  5. Светослава Йорданова Славова - Димитрова

 

Комисията  реши да допусне до събеседване следните кандидати:

      1.  Юлия Петрова Бонева

      2.  Димитринка Колева Ставрева

      3.  Росица Костова Керанова

      4. Светослава Йорданова Славова - Димитрова

До събеседване не беше допусната Славка Димитрова Вълчева, тъй като не представя документ, удостоверяващ завършена специалност медицинска сестра.

Събеседването ще се проведе на 11.09.2018 г. от 10,30 часа на 8 етаж стая 806 в Корпус 3 (бивш Партиен дом)

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
28.31° C предимно облачно
Нагоре