Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №32

ДГ №32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността "Учител" в детска градина

     1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - педагогическа дейност

1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 2 до 7 годишна възраст

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше,образователно-квалификационна степен „Магистър”, ”Бакалавър”, ”Професионален бакалавър”

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието - Предучилищна  педагогика, Предучилищна  педагогика  и  чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика.

1.5. Години професионален опит: не се изисква

1.6. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност, владеене на английски език, руски език, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

   2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобито образование ,педагогическа квалификационна степен,допълнителна квалификация ;

2.3 . Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта  на професионалния опит.

   3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32„Зорница”, ж.к. “Строител” всеки делничен ден от 9.00 часа до 15:00 часа.

  Лице за контакти:  Марияна Димитрова– Директор на ДГ №32

 Телефон за контакти: 058/665223

   4. Срок за подаване на документите: от 12.09.2018 г. до 17.09.2018 г.до  12.00ч

   5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1 т.1 от КТ на осем часа и във връзка с чл.70,ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 32“Зорница “ град Добрич  – ж.к. „Строител” до 65.

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.54° C разкъсана облачност
Нагоре