Резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №17

Днес, 10.09.2018г., Комисия, назначена със Заповед № 273/ 10.09.2018г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова –учител в ДГ „Първи юни” №17

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17

3.Дора Минчева – гл. експерт „Предучилищно образование“ – община гр. Добрич

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „учител“ в Детска градина „Първи юни“  № 17.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

            1..Божанка Стефанова Пейчева

            2. Гергана Тошкова Колева

            3. Макфурие Асанова Асанова

            4. Гинка Галенова Григорова

            5. Мартина Руменова Гушева

            6. Илияна Йовчева Ставрева

            7. Десислава Иванова Керанова

            8. Павлинка Стефанова Иванова

            9. Деница Христомирова Димова

            10. Емилия Георгиева Димова

            11. Елена Костадинова Костова

            12. Росица Веселинова Великова

            13. Ивелина Иванова Неделчева

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе осем предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 160.

Кандидатите се класират както следва:

1. Десислава Иванова Керанова.- 155 точки

2  Илияна Йовчева Ставрева – 146 точки

3. Емилия Георгиева Димова- 138 точки

4. Деница Христомирова Димова -121 точки

5. Росица Веселинова Великова -120 точки

6. Павлинка Стефанова Иванова – 104 точки

7. Гинка Галенова Григорова – 100 точки

8. Мартина Руменова Гушева – 98 точки

9. Божанка Стефанова Пейчева – 96 точки

10. Ивелина Иванова Неделчева – 71 точки

 

Гергана Йорданова Йорданова не се яви на интервюто.

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Десислава Иванова Керанова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Добрич се включва в Националната спортна проява „Световен ден на ходенето‘2021“

27.09.2021

На 03.10.2021 г., Българската федерация „Спорт за всички“ организира за 29-ти пореден път, Световен ден на ходенето с финансовата подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по „Програма за развитие на спорта за...

Добрич се включва в Националната спортна проява „Световен ден на ходенето‘2021“
ВИЖ ДОБРИЧ
20.18° C ясно небе
Нагоре