Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Мед. сестра" във функция "Здравеопазване"

Днес, 11.09.2018 г. комисия назначена със Заповед № 1020/07.09.2018 година на Кмета на Община град  Добрич в състав:

Председател – Красимира Кирова - Главен експерт УЗГ в Дирекция „Хуманитарни дейности”  и членове:

1. д-р Димитринка  Петрова - Главен експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности”           

2. Румяна Станчева  - Служител „Човешки ресурси” в Дирекция „Хуманитарни дейности”,

проведе  събеседване с кандидатите за длъжността медицинска сестра в Дирекция „Хуманитарни дейности”.

До събеседване  за длъжността са допуснати:

          1.  Юлия Петрова Бонева

          2.  Димитринка Колева Ставрева

          3.  Росица Костова Керанова

          4.  Светослава Йорданова Славова - Димитрова

Всеки член от комисията вписва оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване (Приложение 1 към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой

точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта  за окончателния резултат от проведеното събеседване  (Приложение №2  към Протокола ), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

Юлия Петрова Бонева     -    75 точки

Светослава Йорданова Славова - Димитрова   -    75 точки

Димитринка Колева Ставрева      -    55 точки

Росица Костова Керанова   -    51 точки

Комисията  предлага на Кмета  на Община град  Добрич да сключи трудови договори на основание  чл.67,ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 с кандидатите класирали се на първо място с еднакъв брой точки -  Юлия Петрова Бонева и Светослава Йорданова Славова – Димитрова.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави  в два еднообразни екземпляра,единият от които за работодателя, другият за комисията.

Актуално

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място

29.05.2020

Деветчленно жури от архитекти, скулптори, специалисти от Експертния съвет, директора на Художествената галерия не присъди първа награда в конкурса за входен монумент на Добрич. След заседание, проведено на 19 май, експертното жури реши...

Журито за избор на входен монумент на Добрич не излъчи победител. Две проектни предложения са класирани на второ място
ВИЖ ДОБРИЧ
15.52° C ниска облачност
Нагоре