Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Завеждащ административна служба" в ДГ №32

Днес 11.09.2018 година, Комисия назначена със заповед № 398 / 04.09.2018 г. на Директора на ДГ № 32 “Зорница”  в състав:

Председател: Даниела Стефанова - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”

            Членове:

Галина Желязкова  –  учител в ДГ № 32 „Зорница”

Тонка Гочева – ЗАС в ДГ № 32 „Зорница”

Емилия Кирилова – старши счетоводител в ДХД

Нели Желева - Гл.експерт „Кадрова политика” в ДХД,

проведе втори етап от подбора – събеседване за длъжността „Завеждащ административна служба“.

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Кандидатите се класират както следва:

1. Жулиета Божкова Иванова – 118 точки

2. Стефка Димитрова Енчева – 89 точки

3. Йорданка Иванова Господинова – 86 точки

4. Ивелина Петрова Младенова –Великова – 82 точки

5. Силвия Димитрова Торлева – 76 точки

6. Пламена Бориславова Банкова – 73 точки

7. Теменужка Василева Димитрова – 58 точки

8. Жулиан Петров Койчев – 37 точки

9. Гергана Георгиева Тодорова–Чобанова – 34 точки

10. Филис Йълмазова Якубова – 30 точки

11. Зинаида Донева Пантелеева – 29 точки

11. Миглена Георгиева Стоянова – 29 точки

12.Селда Нихан Кулеш – 26 точки

12. Яна Петрова Иванова – 26 точки

13. Марияна Хинева Иванова – 25 точки

13. Деяна Георгиева Андонова – 25 точки

13. Златка Ивелинова Иванова – 25 точки

13. Десислава Миткова Гроздева – 25 точки

13. Светла Василева Карова – 25 точки

 

На събеседването не се явиха:

Калина Георгиева Цонева

Маргаритка Пенчева Атанасова

Невена Димитрова Панова

Росица Стоилова Василева

Величка Христова Стоянова

Марияна Вълчева Капралова

Валя Колева Славова

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница” гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат – Жулиета Божкова Иванова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.24° C облачно
Нагоре