Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Завеждащ административна служба" в ДГ №32

Днес 11.09.2018 година, Комисия назначена със заповед № 398 / 04.09.2018 г. на Директора на ДГ № 32 “Зорница”  в състав:

Председател: Даниела Стефанова - старши учител в ДГ № 32 „Зорница”

            Членове:

Галина Желязкова  –  учител в ДГ № 32 „Зорница”

Тонка Гочева – ЗАС в ДГ № 32 „Зорница”

Емилия Кирилова – старши счетоводител в ДХД

Нели Желева - Гл.експерт „Кадрова политика” в ДХД,

проведе втори етап от подбора – събеседване за длъжността „Завеждащ административна служба“.

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Кандидатите се класират както следва:

1. Жулиета Божкова Иванова – 118 точки

2. Стефка Димитрова Енчева – 89 точки

3. Йорданка Иванова Господинова – 86 точки

4. Ивелина Петрова Младенова –Великова – 82 точки

5. Силвия Димитрова Торлева – 76 точки

6. Пламена Бориславова Банкова – 73 точки

7. Теменужка Василева Димитрова – 58 точки

8. Жулиан Петров Койчев – 37 точки

9. Гергана Георгиева Тодорова–Чобанова – 34 точки

10. Филис Йълмазова Якубова – 30 точки

11. Зинаида Донева Пантелеева – 29 точки

11. Миглена Георгиева Стоянова – 29 точки

12.Селда Нихан Кулеш – 26 точки

12. Яна Петрова Иванова – 26 точки

13. Марияна Хинева Иванова – 25 точки

13. Деяна Георгиева Андонова – 25 точки

13. Златка Ивелинова Иванова – 25 точки

13. Десислава Миткова Гроздева – 25 точки

13. Светла Василева Карова – 25 точки

 

На събеседването не се явиха:

Калина Георгиева Цонева

Маргаритка Пенчева Атанасова

Невена Димитрова Панова

Росица Стоилова Василева

Величка Христова Стоянова

Марияна Вълчева Капралова

Валя Колева Славова

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница” гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат – Жулиета Божкова Иванова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.42° C ясно небе
Нагоре