Обява за свободно работно място по заместване за длъжността "Учител" в ДГ №26

ДГ № 26 „Звънче” град Добрич обявява работно място по заместване за длъжността  „учител ДГ” 

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - педагогическа  дейност;

1.2. Цел на длъжността: осъществява цялостната образователно-възпитателна работа с деца от 3 до7 години – обучение, възпитание, социализация и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше - степен Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика с изучаване на чужд език.

1.5   Години професионален опит: не се изисква

  Допълнителни изисквания: - много добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти към него, умение за работа в екип, комуникативност, владеене на чужд език, организаторски умения, поемане на отговорност.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Автобиография;

2.3. Копие от документи за висше образование и придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и област а на професионалния опит.

2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 26„Звънче”, ул.”Димитър Ковачев “ №2,  всеки делничен ден от 8:30 часа до 14:30 часа ,

Лица за контакти:Нелка Ненчева – Директор на ДГ№26  Телефон за контакти: 058/660350, 0884311413;

4. Срок за подаване на документите: 14.09.2018  година, до 12.30ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68 ,ал. 1 т. 3 от КТ на осем часов работен ден.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността детски учител  в ДГ № 26“Звънче “ град Добрич  – ул. . „Дим. Ковачев“ №2

Актуално

Известни са предложенията за носители на годишни награди ‚Добрич“ в областта на културата и науката

27.09.2021

По повод 1 ноември – Ден на народните будители, Община град Добрич връчва ежегодно Годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката. Съгласно чл. 9 /4/ от Правилника предлагаме на Вашето внимание...

Известни са предложенията за носители на годишни награди ‚Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
13.92° C предимно облачно
Нагоре