Обява за свободно работно място по заместване за длъжността "Учител" в ДГ №26

ДГ № 26 „Звънче” град Добрич обявява работно място по заместване за длъжността  „учител ДГ” 

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - педагогическа  дейност;

1.2. Цел на длъжността: осъществява цялостната образователно-възпитателна работа с деца от 3 до7 години – обучение, възпитание, социализация и отглеждане.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше - степен Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър;

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика с изучаване на чужд език.

1.5   Години професионален опит: не се изисква

  Допълнителни изисквания: - много добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти към него, умение за работа в екип, комуникативност, владеене на чужд език, организаторски умения, поемане на отговорност.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Автобиография;

2.3. Копие от документи за висше образование и придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и област а на професионалния опит.

2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 26„Звънче”, ул.”Димитър Ковачев “ №2,  всеки делничен ден от 8:30 часа до 14:30 часа ,

Лица за контакти:Нелка Ненчева – Директор на ДГ№26  Телефон за контакти: 058/660350, 0884311413;

4. Срок за подаване на документите: 14.09.2018  година, до 12.30ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68 ,ал. 1 т. 3 от КТ на осем часов работен ден.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността детски учител  в ДГ № 26“Звънче “ град Добрич  – ул. . „Дим. Ковачев“ №2

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
13.75° C облачно
Нагоре