Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Детегледачка" в ДЯ №4

Днес, 11.09.2018г. в 13,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 262/29.08.2018г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ в състав:

Председател: Виолета Иванова Куртева– педагог

и членове:

1. Марияна Георгиева Димитрова- Костова – медицинска сестра

2. Красимира Кирова – Главен експерт УЗГ в Дирекция „Хуманитарни дейности

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „детегледачка” в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

Документи за участие са подадени от:

 

Златина Николаева Милева

Сийка Ганева Симеонова

Теодора Йовева Михайлова

Снежана Йорданова Коева

Елена Светлинова Спасова

Капка Петрова Стоянова

Румена Калчева Митева

Донка Йорданова Гроздева

Марияна Петрова Николова

Мария Стоянова Иванова

Станислава Жечева Стоянова

Донка Добрева Колева

Галина Иванова Георгиева

Марийка Йорданова Димова

Красимира Стоянова Маринова

Веселина Ангелова Димитрова

Таня Радославова Ангелова

Йорданка Любенова Господинова

Десислава Миткова Гроздева

Даниела Светлозарова Кулова

Татяна Тодорова Тодорова

Магдалена Мариянова Стоянова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Златина Николаева Милева

Сийка Ганева Симеонова

Теодора Йовева Михайлова

Снежана Йорданова Коева

Елена Светлинова Спасова

Капка Петрова Стоянова

Донка Йорданова Гроздева

Марияна Петрова Николова

Станислава Жечева Стоянова

Донка Добрева Колева

Галина Иванова Георгиева

Красимира Стоянова Маринова

Веселина Ангелова Димитрова

Таня Радославова Ангелова

Йорданка Любенова Господинова

Десислава Миткова Гроздева

Даниела Светлозарова Кулова

Татяна Тодорова Тодорова

Магдалена Мариянова Стоянова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Не допуска до събеседване:

1. Румена Калчева Митева – непълен пакет документи, липсва копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2. Мария Стоянова Иванова- непълен пакет документи, липсва копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Марийка Йорданова Димова- непълен пакет документи, липсва копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Допуснатите кандидати ще бъдат информиран за датата и часа на провеждане на събеседването. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

СБА с благодарности към добруджанци

05.10.2022

В брой №3 на своето издание „Авто-мото“ СБА изказва комплименти на кмета на Община град Добрич Йордан Йорданов както и на всички добруджанци, съдействали за организацията на проведеното през миналия месец спортно събитие...

СБА с благодарности към добруджанци
ВИЖ ДОБРИЧ
12.19° C предимно облачно
Нагоре