Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Детегледачка" в ДЯ №4

Днес, 11.09.2018г. в 13,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 262/29.08.2018г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ в състав:

Председател: Виолета Иванова Куртева– педагог

и членове:

1. Марияна Георгиева Димитрова- Костова – медицинска сестра

2. Красимира Кирова – Главен експерт УЗГ в Дирекция „Хуманитарни дейности

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „детегледачка” в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

Документи за участие са подадени от:

 

Златина Николаева Милева

Сийка Ганева Симеонова

Теодора Йовева Михайлова

Снежана Йорданова Коева

Елена Светлинова Спасова

Капка Петрова Стоянова

Румена Калчева Митева

Донка Йорданова Гроздева

Марияна Петрова Николова

Мария Стоянова Иванова

Станислава Жечева Стоянова

Донка Добрева Колева

Галина Иванова Георгиева

Марийка Йорданова Димова

Красимира Стоянова Маринова

Веселина Ангелова Димитрова

Таня Радославова Ангелова

Йорданка Любенова Господинова

Десислава Миткова Гроздева

Даниела Светлозарова Кулова

Татяна Тодорова Тодорова

Магдалена Мариянова Стоянова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Златина Николаева Милева

Сийка Ганева Симеонова

Теодора Йовева Михайлова

Снежана Йорданова Коева

Елена Светлинова Спасова

Капка Петрова Стоянова

Донка Йорданова Гроздева

Марияна Петрова Николова

Станислава Жечева Стоянова

Донка Добрева Колева

Галина Иванова Георгиева

Красимира Стоянова Маринова

Веселина Ангелова Димитрова

Таня Радославова Ангелова

Йорданка Любенова Господинова

Десислава Миткова Гроздева

Даниела Светлозарова Кулова

Татяна Тодорова Тодорова

Магдалена Мариянова Стоянова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Не допуска до събеседване:

1. Румена Калчева Митева – непълен пакет документи, липсва копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

2. Мария Стоянова Иванова- непълен пакет документи, липсва копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Марийка Йорданова Димова- непълен пакет документи, липсва копие на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Допуснатите кандидати ще бъдат информиран за датата и часа на провеждане на събеседването. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
7.33° C ясно небе
Нагоре