Обява за свободно работно място за длъжността "Огняр" в ДГ №23

Детска градина № 23 „Звездица“ обявява 1 свободни работни места за длъжността „Огняр“ в детска градина

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – обслужване отоплителната система в ДГ № 23 „Звездица”

1.2. Цел на длъжността –   осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование- : средно образование и удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.

1.4. Години професионален опит –  не се изисква

1.5. Допълнителни изисквания:  дърводелски, строителни, ел. уреди и др. умения са предимство

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено образование, придобита допълнително професионална квалификация, правоспособност;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и допълнителни квалификации.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 23 „ Звездица“ ул. „Велико Търново “ № 2  всеки делничен ден от 08:00 часа до 14:00 часа.

Тел. за връзка: 058/602 653; лице за контакти - Дора Минчева -  0884 311404.

4. Краен срок за подаване на документите – 27.09.2018 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал.1, т.1 от КТ и  във връзка чл.70 ал.1 от КТ , уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре