Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледачка" в ДЯ №4

Днес, 13.09.2018г., Комисия, назначена със Заповед № 262 / 29.08.2018г. на директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ в състав:

Председател: Виолета Иванова Куртева – педагог

и членове:

1. Марияна Георгиева Димитрова- Костова – медицинска сестра

3. Красимира Кирова – Главен експерт УЗГ в Дирекция „Хуманитарни дейности

Проведе събеседване с кандидата за длъжността „детегледачка” в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

До събеседване за длъжността бяха допуснати следните кандидати:  

Златина Николаева Милева

Сийка Ганева Симеонова

Теодора Йовева Михайлова

Снежана Йорданова Коева

Елена Светлинова Спасова

Капка Петрова Стоянова

Донка Йорданова Гроздева

Марияна Петрова Николова

Станислава Жечева Стоянова

Донка Добрева Колева

Галина Иванова Георгиева

Красимира Стоянова Маринова

Веселина Ангелова Димитрова

Таня Радославова Ангелова

Йорданка Любенова Господинова

Десислава Миткова Гроздева

Даниела Светлозарова Кулова

Татяна Тодорова Тодорова

Магдалена Мариянова Стоянова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите получиха следните точки:

Сийка Ганева Симеонова – 75т.

Станислава Жечева Стоянова – 71т.

Йорданка Любенова Господинова – 71т.

Магдалена Мариянова Стоянова – 71т.

Марияна Петрова Николова – 67т.

Снежана Йорданова Коева – 66т.

Златина Николаева Милева – 64т.

Капка Петрова Стоянова – 62т.

Десислава Миткова Гроздева – 58т.

Донка Добрева Колева – 57т.

Теодора Йовева Михайлова – 53т.

Татяна Тодорова Тодорова – 50т.

Красимира Стоянова Маринова – 28т.

Таня Радославова Ангелова – 22т.

Веселина Ангелова Димитрова – 16т.

Комисията предлага на Директора на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ да сключи трудов договор с кандидата Сийка Ганева Симеонова.

На събеседването не се явиха: Елена Светлинова Спасова; Донка Йорданова Гроздева; Галина Иванова Георгиева; Даниела Светлозарова Кулова.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Публичен отчет за 2021 година

28.01.2022

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и кметският екип представиха публично отчета за управление за 2021 г. Община град Добрич публикува отчетите по ресори, за да може гражданите на Добрич да се запознаят с тях. Отчет на д-р Емилия...

Публичен отчет за 2021 година
ВИЖ ДОБРИЧ
5.2° C предимно облачно
Нагоре