Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №23

Днес,17. 09.2018 г. в 15.00 ч., комисия, назначена със Заповед № 4/ 17.09.2018 г. на директора на ДГ №23 „Звездица“:

Председател: Марийка Ангелова Любенова - старши учител, детска градина

и членове:

1.Калинка Великова- старши учител, детска градина;

2.Елеонора Желязкова- учител по музика, детска градина;

3.Несрин Йълмаз – ст. експерт в Дирекция”Хуманитарни дейности”.

 

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „учител“ в ДГ № 23 „Звездица“.

Документи за участие са подадени от:

Гинка Галенова Григорова;

Елена Светлинова Спасова;

Илияна Йовчева Спасова;

Деница Христомирова Димова;

Мартина Руменова Гушева;

Айлин Серджан Бекир;

Юлия Тодорова Симеонова;

Румена Калчева Митева;

Искра Николаева Славова;

Десислава Михалева Добрева;

Деница Минчева Атанасова;

Марияна Георгиева Балева;

Диана Георгиева Карагеоргиева;

Ивелина Иванова Неделчева;

Росица Веселинова Великова.

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Гинка Галенова Григорова;

2.Елена Светлинова Спасова;

3.Илияна Йовчева Спасова;

4.Деница Христомирова Димова;

5.Айлин Серджан Бекир;

6.Юлия Тодорова Симеонова;

7.Искра Николаева Славова;

8.Десислава Михалева Добрева;

9.Марияна Георгиева Балева;

10 Диана Георгиева Карагеоргиева;

11.Ивелина Иванова Неделчева;

12.Росица Веселинова Великова.

 

Недопуснати кандидати:

1. Мартина Руменова Гушева - не е представено копие от документ, удостоверяващ професионална квалификация „детски учител“, „детски и начален учител“;

2. Деница Минчева Атанасова - не е представено копие от документ удостоверяващ специалност-Предучилищна педагогика- с присъдена професионална квалификация детски учител, Предучилищна и начална училищна педагогика с присъдена професионална квалификация детски и начален учител, Предучилищна педагогика с чужд език с присъдена професионална квалификация – детски учител, Педагогика с професионална квалификация- педагог, учител  и  допълнителна квалификация детски учител

3.Румена Калчева Митева - не е представено копие от документи за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 19.09.2018 г. от 13.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.92° C ясно небе
Нагоре