Обява за длъжността Главен експерт "Предучилищно образование" в Дирекция "Хуманитарни дейности"

Обявление

 

            Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността главен експерт „Предучилищно възпитание“ в дирекция „Хуманитарни дейности“.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

        1.1.Област на дейност:  Планиране, координиране, създаване на организация и контрол на дейности в сферата на предучилищното образование;

        1.2.Цел на длъжността: Работи за осъществяване на държавната и общинската политика в областта на предучилищното образование;

        1.3.Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

        1.4.Области на висшето образование - професионални направления: „Педагогически науки“ – „Педагогика“;

        1.5.Професионален опит: 3 години професионален опит по специалността;

        1.6.Допълнителни изисквания: компютърна грамотност.

        2.   Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1.Заявление за участие (свободна форма);

      2.2.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.Автобиография;

      2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

      2.5.Документ за компютърна грамотност.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4. Краен срок за подаване на документите: 28.09.2018 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

 

 

 

 
   

 

 

 

Актуално

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения

26.11.2021

Коледната елха на Добрич ще засияе с нови светлоотразителни украшения и коледни играчки, за да ни зареди с празничност. Нейните светлини ще бъдат запалени от кмета на Добрич Йордан Йорданов на 7 декември от 17.00 часа на площад...

Коледната елха на Добрич ще грейне с нови светлоотразителни украшения
ВИЖ ДОБРИЧ
14.82° C разкъсана облачност
Нагоре