Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник - възпитател" в ДГ №23

Днес 19.09.2018 година, Комисия назначена със заповед № 7/ 18.09.2018 г. на Директора на ДГ № 23 “Звездица”  в състав:

Председател: Недка Мирчева-старши учител, детска градина ст. учител в ДГ № 23;

и членове:

                        1.Йорданка Желева - ЗАС в детска градина

                        2.Нели Желева - Гл.експерт „Кадрова политика” в ДХД,

проведе втори етап от подбора – събеседване за длъжността  „ помощник - възпитател“.

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването  се явиха:

1.Галина Пламенова Георгиева;

2.Десислава Миткова Гроздева;

3.Росинка Миткова Михайлова - Иванова;

4.Тонка Георгиева Йорданова;

5.Станислава Жечева Стоянова;

6.Марияна Христова Петрова;

7.Светла Славова  Петкова;

8 Нели Георгиева Господинова;

9. Елена Светлинова Спасова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 6 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

Кандидатите се класират както следва:

Марияна Христова Петрова-73 точки

Нели Георгиева Господинова- 72 точки

Десислава Миткова Гроздева-  71 точки

Станислава Жечева Стоянова-  59 точки

Галина Пламенова Георгиева- 58 точки

Росинка Миткова Михайлова – Иванова- 55 точки

Елена Светлинова Спасова- 46 точки

Тонка Георгиева Йорданова- 37 точки

Светла Славова  Петкова- 21 точки

 

На събеседването не са яви:

Росица Петкова Михалева

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираните на първо и второ място кандидати Марияна Христова Петрова  и Нели Георгиева Господинова –  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
8.58° C облачно
Нагоре