Обява за длъжността Главен експерт "Училищно образование" в дирекция "Хуманитарни дейности"

Обявление

 

 

            Община град Добрич обявява работно място по заместване за длъжността главен експерт „Училищно образование“ в дирекция „Хуманитарни дейности“.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

        1.1.Област на дейност:  Планиране, организиране, координиране, методическа помощ и контрол на дейности в сферата на училищното образование;

        1.2.Цел на длъжността: Съдейства за осъществяване на държавната и общинската политика в областта на училищното образование;

        1.3.Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”;

        1.4.Области на висшето образование: „Педагогически науки“ или „Хуманитарни науки“, или „Социални, стопански и правни науки“, или „Природни науки, математика и информатика“;

        1.5.Професионален опит: 2 години трудов стаж;

        1.6.Допълнителни изисквания: компютърна и чуждоезикова грамотност.

        2.   Необходимите документи за кандидатстване:

               2.1.Заявление за участие (свободна форма);

               2.2.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

              2.3.Автобиография;

              2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

             2.5.Документ за компютърна и чуждоезикова грамотност.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4. Краен срок за подаване на документите: 05.10.2018 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

 

Актуално

Детска млечна кухня предлага пакетирането на храната в нови торбички

05.07.2022

Торбичките са с герба на Община Добрич и могат да се използват многократно. Идеята е семействата, които ползват услугите на Детска млечна кухня да бъдат улеснени при вземането на храната. Детска млечна кухня е разкрита с цел да...

Детска млечна кухня предлага пакетирането на храната в нови торбички
ВИЖ ДОБРИЧ
31.17° C разкъсана облачност
Нагоре