Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Работник кухня" в Детска млечна кухня

 ПРОТОКОЛ

Днес, 27.09.2018 г. в 14,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 31/26.09.2018 г. на директора на Детска млечна кухня :

Председател: Валентина Енчева Георгиева  - Технолог в ДМК

и членове:

1. Нели   Петрова Желева – Главен експерт в Дирекция „ХД“

2. Румяна Димова Стоянова -  ЗАС в ДМК

3. Мариана Тодорова Панчева – Главен готвач в ДМК,

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността работник кухня в Детска млечна кухня.

Документи за участие са подадени от:

            1.Красимира Стоянова Маринова

            2.Мариана Колева Недялкова

            3.Елена Недялкова Георгиева

            4.Любов Павловна Судакова

            5.Валентина Костадинова Жекова

            6.Даниела Светлозарова Кулова

            7.Диана Атанасова Желева

            8.Снежана Недялкова Крумова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

            1.Красимира Стоянова Маринова

            2.Мариана Колева Недялкова

            3.Елена Недялкова Георгиева

            4.Валентина Костадинова Жекова

            5.Даниела Светлозарова Кулова

            6.Снежана Недялкова Крумова

 

Комисията не допуска до събеседване следните кандидати  поради това, че не са представили Диплома за средно образование:

            1.Любов Павловна Судакова

            2.Диана Атанасова Желева

            Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 28.09.2018 г. в 8,15 ч. в Детска млечна кухня.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

           

 

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.54° C разкъсана облачност
Нагоре