Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ "Звънче"

ПРОТОКОЛ

ЗА  ОЦЕНЯВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА  ПОДГОТОВКА И  КАЧЕСТВА НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „УЧИТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА”

 

Днес, 27.09.2018 г., комисия  назначена със Заповед №277 /14.09.2018г. в състав:

Председател  - Ангелина Димитрова Василева- Председател на Творческа комисия при ДГ№”Звънче”

Членове:  1. Марийка Йорданова Дикова-  старши учител и председател на СБУ      

                 2. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич

 и Директора на ДГ№ 26 „Звънче”- Нелка Ненчева Василева

 

проведе събеседване с допуснатите кандидати за оценяване професионалната подготовка и качества за длъжността „учител в детска градина”. 

 

   До събеседване за длъжността са допуснати:

 

 1. Деница Христомирова Димова;
 2. Елена Светлинова Спасова;
 3. Гинка Галенова Григорова;
 4. Марияна Георгиева Балева;
 5. Росица Веселинова Великова.

   

  На събеседване се явиха :

   

       1.Деница Христомирова Димова;

       2.Марияна Георгиева Балева;

 

На събеседване не се явиха следните кандидати:

 

       1.Елена Светлинова Спасова;

       2.Гинка Галенова Григорова;

       3.Росица Веселинова Великова.

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

 Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе десет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите) един от които   практически.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване , веднага след приключването му. Максималният брой точки е 150.

 

Въз основа на показаната професионална мотивация, делови и лични качества на кандидатите, същите са оценени , както следва:

 

 

 1. Деница Христомирова -73 точки
 2. Марияна Балева- 55 точки

   

    

 След приключване на събеседването, комисията предлага на Директора на ДГ №26 „Звънче“, град Добрич да не сключи трудов договор с явилите се кандидати  поради оценяването им под средното ниво.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре