Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Старши инспектор" "Опазване на околната среда"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 27.09.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 1091/27.09.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – арх. Боян Костов Коларов, Зам.-кмет УТ на Община град Добрич.

Членове на комисията:

1. Янка Георгиева Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

проведе своето заседание - допускане на кандидатите до събеседване за длъжността старши инспектор „Опазване на околната среда“ в дирекция „Инфраструктура и околна среда“.

Документи за участие са подадени от: Татяна Тодорова Тодорова, Весела Даринова Василева, Татяна Христова Иванова и Анастасия Георгиева Иванова.

 

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап на конкурса – събеседване: Анастасия Георгиева Иванова.

До събеседване не са допуснати:

  • Татяна Тодорова Тодорова – Няма една година професионален опит по специалността;
  • Весела Даринова Василева – Няма една година професионален опит по специалността;
  • Татяна Христова Иванова – Няма една година професионален опит по специалността.

    Събеседването с допуснатият кандидат ще се проведе на 28.09.2018 г. от 13:00 ч. в малка зала на Община град Добрич.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
31.34° C облачно
Нагоре