Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Работник кухня" в Детска Млечна кухня

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 28.09.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 32 / 26.09.2018 г. на директора на Детска млечна кухня в състав:

 

Председател: Валентина Енчева Георгиева – Технолог в ДМК

и членове:

1. Нели Петрова Желева – Главен експерт в Дирекция „ ХД“

2. Румяна Димова Стоянова – ЗАС  в ДМК

3. Мариана Тодорова Панчева  – Главен готвач в ДМК,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността работник кухня в Детска млечна кухня.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

            1.Красимира Стоянова Маринова

            2.Мариана Колева Недялкова

            3.Елена Недялкова Георгиева

            4.Валентина Костадинова Жекова

            5.Даниела Светлозарова Кулова

            6.Снежана Недялкова Крумова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 80.

Кандидатите се класират както следва:

1.Валентина Костадинова Жекова       -   74 точки

2.Елена Недялкова Георгиева               -   68 точки

3.Даниела Светлозарова Кулова.          -   67 точки

4.Мариана Колева Недялкова               -   57 точки

5.Снежана Недялкова Крумова             -  51 точки

6.Красимира Стоянова Маринова         -  39 точки

 

Комисията предлага на Директора на Детска млечна кухня да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Валентина  Костадинова Жекова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

           

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.41° C предимно ясно
Нагоре