Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Управител" на "Център за психично здраве д-р Петър Станчев - Добрич"

 

П Р О Т О К О Л  № 2

 

Днес, 27.07. 2018 год., Комисия назначена със заповед № 738/05.07.2018 год.   на Кмета на Община град Добрич, в състав:

 

Председател : д-р Емилия Баева -  Зам. - Кмет „Хуманитарни дейности” на  Община град Добрич;

 

Секретар: Поради отсъствие на Георги Ковачев, на негово място встъпва резервният член Цветелина Енчева – ст. юрисконсулт, общинска администрация - правоспособен юрист;

и Членове:

  1. д-р Бисерка Пачолова –Общински съветник - член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”, магистър по медицина;
  2. д-р Дженко Русев - Общински съветник - член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика ”;
  3. д-р Светла Ангелова – Директор на РЗИ – Добрич.

 

обсъди и оцени представената от кандидата д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, Програма за развитието и дейността на лечебно заведение “Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” EООД, по изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. и прие следните,

 

РЕШЕНИЯ :

 

1. Кандидатът за управител д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева – получава средна оценка на представената Програма за развитие и дейността на лечебното заведение – Отличен /5,94/ и съгласно чл. 8, ал.3 Наредба №9 от 26.06.2000 г. се допуска до събеседване.

2. Събеседването с допуснатите кандидати за управител на “Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” EООД да се проведе на 27.07.2018 г. от 14,00 часа в Община град Добрич.

3. За решението на комисията кандидатите да се уведомят писмено, по телефон или по имейла на кандидата.

 

 

 

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
9.64° C ясно небе
Нагоре