Окончателни резултати от Конкурс за Управител на "Център за психично здраве д-р Петър Станчев - Добрич"ЕООД

                                                                                                               

П Р О Т О К О Л  № 3

 

Днес, 27.07.2018 год. комисия назначена със заповед № 738/05.07.2018 год.   на Кмета на Община град Добрич, в състав:

 

Председател : д-р Емилия Баева -  Зам. - Кмет „Хуманитарни дейности” на  Община град Добрич;

Секретар: Поради отсъствие на Георги Ковачев, на негово място встъпва резервният член Цветелина Енчева – ст. юрисконсулт, общинска администрация - правоспособен юрист;

 

и Членове:

  1. д-р Бисерка Пачолова –Общински съветник - член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”, магистър по медицина;
  2. д-р Дженко Русев - Общински съветник - член на ПК “Здравеопазване, социални дейности и демографска политика ”;
  3. д-р Светла Ангелова – Директор на РЗИ – Добрич.

        

проведе събеседване с кандидата д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева по утвърдените теми на конкурса за управител и Програмата за развитие и дейността за три годишен период на “Център за психично здраве д-р П Станчев- Добрич” ЕООД, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000г. и прие следните,

 

РЕШЕНИЯ :

 

1.  Класира на първо място кандидата за управител д-р Даниела Георгиева Събева-Стоева, получила средна оценка от представената Програма за развитието и дейността на лечебното заведение и събеседването – Отличен  /5,96/;

 

2. В съответствие с изискванията на чл.10 ал.1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. Председателя на комисията да внесе в заседание на Общински съвет Докладна записка с  решение за определяне на кандидата спечелил конкурса.

 

3. За решението на Общински съвет кандидата да се уведоми писмено.

 

  

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
24.2° C ясно небе
Нагоре