Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Предучилищно образование" в дирекция "Хуманитарни дейности"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 01.10.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 1097/01.10.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Байчева Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД, Община град Добрич;

и членове:

1. Янка Георгиева Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция   АПИТО;

 проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността главен експерт „Предучилищно възпитание“, дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич.

 Документи за участие са подадени от: Христо Димитров Станев, Снежа Георгиева Вачева-Димитрова и Ивелина Димитрова Дойчева.

 

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване следните кандидати: Христо Димитров Станев, Снежа Георгиева Вачева-Димитрова и Ивелина Димитрова Дойчева.

Допуснатите кандидати ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Общината на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 03.10.2018 г. от 14:00 ч. в малка зала на Община град Добрич. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

Актуално

Община град Добрич: На 25 септември се отменят концерта на Б.Т.Р и шоуто на ТУТУРУТКА

23.09.2021

Община град Добрич информира гражданите, че поради Заповедта на Министъра на здравеопазването и произтичащите нови противоепидемични мерки, на 25 септември – Празника на Добрич, няма да се състоят концерта на българската рок...

Община град Добрич: На 25 септември се отменят концерта на Б.Т.Р и шоуто на ТУТУРУТКА
ВИЖ ДОБРИЧ
8.52° C разкъсана облачност
Нагоре