Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Санитар" в ДСП

Днес, 03.10.2018 г. Комисия, назначена със Заповед №68/27.09.2018 г. на директора на Домашен социален патронаж, в състав:

Председател: Десислава Михайлова Маринова – социален работник

и членове:

      1.  Нели Петрова Желева – гл.експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”

      2.  Ивелина Трифонова Драганова – инж.технолог ХВП,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността санитар в Домашен социален патронаж.

До събеседване за длъжността са допуснати:

Янка Стоянова Христова

Павлина Николова Господинова

Гюлвер Назми Мустафа

Себает Сюлейман Рифат

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 – то балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

На събеседването не се яви Гюлвер Назми Мустафа.

 

Кандидатите са оценени както следва:

Янка Стоянова Христова – 53 точки

Павлина Николова Господинова – 59 точки

Себает Сюлейман Рифат – 34 точки

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класирания на първо място участник  Павлина Николова Господинова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
20.73° C облачно
Нагоре