Окончателни резултати от събеседване за длъжността Главен експерт "Предучилищно образование" в дирекция "Хуманитарни дейности"

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 03.10.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 1099/03.10.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Байчева Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД, Община град Добрич; и членове:

1. Дияна Радионова Борисова, Директор на дирекция ХД;

2. Янка Георгиева Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция  АПИТО;

3. Нели Петрова Желева – Главен експерт „Кадрова политика“  в  Дирекция ХД;

4. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността главен експерт „Предучилищно възпитание“ в дирекция „Хуманитарни дейности“.

До събеседването за длъжността са допуснати: Христо Димитров Станев, Снежа Георгиева Вачева-Димитрова и Ивелина Димитрова Дойчева.

Кандидатите се явиха на събеседване по азбучен ред, а Христо Димитров Станев не се яви. Комисията оцени качествата им въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Първо място - Снежа Георгиева Вачева-Димитрова ………………...…102 точки;

Второ място - Ивелина Димитрова Дойчева ……………………………..36 точки;

Кандидатите ще бъдат информирани по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

 

Актуално

СБА с благодарности към добруджанци

05.10.2022

В брой №3 на своето издание „Авто-мото“ СБА изказва комплименти на кмета на Община град Добрич Йордан Йорданов както и на всички добруджанци, съдействали за организацията на проведеното през миналия месец спортно събитие...

СБА с благодарности към добруджанци
ВИЖ ДОБРИЧ
11.62° C предимно облачно
Нагоре