Окончателни резултати от събеседване за длъжността Главен експерт "Училищно образование" в Дирекция ХД

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 10.10.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 1164/10.10.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД, Община град Добрич; и членове:

  1. Дияна Борисова, Директор на дирекция ХД;
  2. Янка Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

3.   Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ;

4.   Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция ХД,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността главен експерт „Училищно  образование“ в  дирекция „Хуманитарни дейности“.

До събеседването за длъжността са допуснати: Христо Димитров Станев, Горан Панов Панов, Цветанка Иванова Петрова, Ваня Колева Петрова, Георги Иванов Георгиев, Димитрина Василева Тончева и Галина Нейкова Вълчева.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

За събеседване не се явиха Христо Димитров Станев и Цветанка Иванова Петрова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат , веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Горан Панов Панов …………………………………………………..113 точки;

Димитрина Василева Тончева ……………..…………….…29 точки;

Ваня Колева Петрова ………………………………………………..55 точки;

Георги Иванов Георгиев ………………..………………….…….34 точки;

Галина Нейкова Вълчева …………………………………………59 точки;

 

Кандидатите ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Община Добрич продължа да публикува информация за ремонтните дейности

17.05.2022

Какви ремонтни дейности ще се извършват на 18 май? Община Добрич информира гражданите, че на 18 май – сряда по улица „Емона“ ще бъде извършено планово оформяне на короните на дърветата/кастрене/ поради предстоящия...

Община Добрич продължа да публикува информация за ремонтните дейности
ВИЖ ДОБРИЧ
13.07° C облачно
Нагоре