Окончателни резултати от събеседване за длъжността Главен експерт "Училищно образование" в Дирекция ХД

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 10.10.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 1164/10.10.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – д-р Емилия Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД, Община град Добрич; и членове:

  1. Дияна Борисова, Директор на дирекция ХД;
  2. Янка Димитрова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

3.   Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ;

4.   Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика“ в Дирекция ХД,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността главен експерт „Училищно  образование“ в  дирекция „Хуманитарни дейности“.

До събеседването за длъжността са допуснати: Христо Димитров Станев, Горан Панов Панов, Цветанка Иванова Петрова, Ваня Колева Петрова, Георги Иванов Георгиев, Димитрина Василева Тончева и Галина Нейкова Вълчева.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

За събеседване не се явиха Христо Димитров Станев и Цветанка Иванова Петрова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат , веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

Горан Панов Панов …………………………………………………..113 точки;

Димитрина Василева Тончева ……………..…………….…29 точки;

Ваня Колева Петрова ………………………………………………..55 точки;

Георги Иванов Георгиев ………………..………………….…….34 точки;

Галина Нейкова Вълчева …………………………………………59 точки;

 

Кандидатите ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.17° C слаб дъжд
Нагоре