Обява за свободно работно място за длъжността "Огняр" в ДГ №27

ДГ № 27 „Славейче” обявява свободно работно място за длъжността  огняр в  детска градина.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  1.1. Област на дейност:  обслужване на отоплителната система в ДГ 27 „Славейче”

  1.2. Цел на длъжността: осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване.    

  1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно

  1.4. Години професионален опит: - няма

  1.5. Изисквания за длъжността: удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и газови съоражения.

Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи: диплом за завършено средно образование, придобита професионална квалификация, правоспособност;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и допълнителната квалификация

Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25, всеки делничен ден от 08:30 часа до 14:00 часа

Лица за контакти:  Виолета Господинова  – Телефон за контакти, 058/602 481

 Виолета Божилова - 0884 311 415

Срок за подаване на документите: до 24.10.2018 г. включително до 12.00 ч.

Етапи на подбора:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ на осем часа  и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите е задължително да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21.74° C облачно
Нагоре