Обява за свободно работно място за длъжността "вокален педагог"

Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич обявява свободно работно място за длъжността ,,Вокален педагог” в Детски хор ,,Маестро Захари Медникаров”  гр.Добрич

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 Област на дейност: Творческа и изпълнителска дейност;

1.2 Цел на длъжността: Съдейства за повишаване нивото на художествената дейност на Детски хор „Маестро Захари Медникаров” град Добрич. Ръководи художествената дейност на малък състав на Детски хор „Маестро Захари Медникаров”. Участва в реализирането на политиката на Община град Добрич  в сферата на културата.

1.3  Изискваща минимална степен за завършено образование: Висше;

1.4 Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:  педагогически науки, професионално направление - педагогика на обучението по музика;

1.5  Години професионален опит: не се изисква,стажа и опита се считат за предимство;

1.6  Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип,лоялност,дискретност и етичност в отношенията;

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1  Заявление за участие;/образец/

2.2  Документ за самоличност/за справка/

2.3  Автобиография;

    2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

    2.5  Копие на документ за завършено образование;

3.  Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в дирекция ,,Хуманитарни дейности”   гр.Добрич, ул.,,Независимост” № 7, етаж 7, стая 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа. Лице за контакт: Снежанка Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите:от 22.10 - 26.10.2018 година включително

5. Етапи на подбора

5.1   Подбор по документи

5.2  Събеседване с допуснатите кандидати

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”,Корпус 3/бивш Партиен дом/,ет.7,стая 711

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
25.77° C предимно ясно
Нагоре