Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Разносвач на храна" в ДСП

Днес, 24.10.2018г. Комисия, назначена със Заповед №76/18.10.2018 г. на директора на Домашен социален патронаж, в състав:

Председател: Радосвета Иванова Костадинова – социален работник

и членове:

1.  Нели Петрова Желева – гл.експерт „Кадрова политика” в Д ”ХД”

2. Ивелина Трифонова Драганова – инженер - технолог ХВП,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността "разносвач на храна" в Домашен социален патронаж.

До събеседване за длъжността са допуснати:

Красимира Стоянова Маринова

Маргарита Иванова Стоянова

Минка Николова Костова

Валентина Дякова Тодорова

Михаил Михайлов Петров

Мариана Колева Недялкова

Атанаска Димитрова Славова

Цветанка Тодорова Чобанова

Краснодарка Борисова Хаджиева

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 – то балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

На събеседването не се явиха Мариана Колева Недялкова и Цветанка Тодорова Чобанова.

Кандидатите са оценени както следва:

1. Маргарита Иванова Стоянова – 70 точки

2. Минка Николова Костова – 53 точки

3. Атанаска Димитрова Славова – 42 точки

4. Валентина Дякова Тодорова – 40 точки

5. Михаил Михайлов Петров – 39 точки

6. Краснодарка Борисова Хаджиева – 39 точки

7. Красимира Стоянова Маринова – 35 точки

Комисията предлага на Директора на Домашен социален патронаж да сключи трудов договор с класирания на първо място участник Маргарита Иванова Стоянова  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя. Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
15.3° C предимно облачно
Нагоре