Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Санитар" в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 30.10.2018 г. в 08:30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 190 / 29.10.2018 г. на директора на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в състав:

 

Председател: Йордан Димитров – Социален работник

 

и членове:

 

1. Михаил Михайлов – Ерготерапевт;

2. Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“,

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността санитар в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

 

Документи за участие са подадени от:

           

1. Марияна Димитрова Стоянова;

            2. Диляна Ванева Мързъкова;

            3. Васил Илиев Василев;

            4. Димитрина Петкова Караилиева;

            5. Антония Атанасова Игнатова;

            6. Денка Върбанова Пейчева;

            7. Мирослава Иванова Калчева.

 

                       

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1. Диляна Ванева Мързъкова;

            2. Васил Илиев Василев;

            3. Димитрина Петкова Караилиева;

            4. Антония Атанасова Игнатова;

            5. Денка Върбанова Пейчева;

            6. Мирослава Иванова Калчева.

 

            Марияна Димитрова Стоянова не е допусната до събеседване, поради непълен комплект документи.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 31.10.2018 г. в 08:30 ч. в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Клавирен концерт на младата пианистка Мария - Десислава Стойчева

28.09.2020

На 2 октомври от 19 часа в Огледалната зала ще се състои клавирен концерт на Мария-Десислава Стойчева, организиран със съдействието на Министерството на културата и Община Добрич. Младата, но вече добре известна пианистка, лауреат на...

Клавирен концерт на младата пианистка Мария - Десислава Стойчева
ВИЖ ДОБРИЧ
22.66° C предимно облачно
Нагоре