Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Трудотерапевт" в КСУ

Днес, 07.11.2018 г. комисия, назначена със заповед на Директора на КСУ гр. Добрич № 204 /05.11.2018 година в състав:

Председател: Нели Желева - Гл.експерт „Кадрова политика”;

и членове:

Марияна Вълкова – социален работник;

Наталия Георгиева – социален работник,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността трудотерапевт в КСУ.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

Красимира Христова Момчева

Зинаида Желева Василева

Марияна Мирчева Иванова

Деяна Георгиева Андонова

Симеон Вълчев Николов

Николинка Георгиева Иванова

Галя Христова Костадинова

Светла Живкова Манева

Цветанка Иванова Петрова

Георги Иванов Георгиев

Десислава Гочева Георгиева

Снежана Стоянова Тодорова

Милена Георгиева Димитрова

Христина Николова Тодорова

Анелия Христова Балчева

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се явиха Деяна Георгиева Андонова, Галя Христова Костадинова и Анелия Христова Балчева.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

Христина Николова Тодорова – 69 точки

Светла Живкова Манева – 68 точки

Красимира Христова Момчева – 62 точки

Марияна Мирчева Иванова – 52 точки

Николинка Георгиева Иванова – 48 точки

Снежана Стоянова Тодорова – 47 точки

Зинаида Желева Василева - 46 точки

Десислава Гочева Георгиева – 44 точки

Милена Георгиева Димитрова – 41 точки

Комисията предлага на Директора на КСУ  да сключи трудов договор с класиралият се на първо място участник - Христина Николова Тодорова, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
26.28° C предимно ясно
Нагоре