Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ №12, "Щурче"

Днес, 05.11.2018 г. в 14,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 37 /29.10.2018 г. на директора на Детска градина №12 „Щурче“ в състав:

Председател: Златинка Кирчева Великова

и членове:

1.   Живка Маринова Трифонова - старши учител в ДГ № 12 “Щурче”

2. Нели Петрова Желева - Главен експерт “Кадрова политика” в Дирекция “Хуманитарни дейности”, Община Добрич

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността “учител”  в Детска градина  № 12 „Щурче“.

Документи за участие са подадени от:

Галя Христова Костадинова

Мария Антивилянова Петкова

Зорница Вълчева Тодорова

 Диана Георгиева Карагеоргиева

Марияна Георгиева Балева

Тихомира Данчева Иванова

Айлин Серджан Бекир

Тонка Христова Великова

Айсел Емби Ахмед

Саша Добромирова Ганчева

Юлия Тодорова Симеонова

Деница Христомирова Димова

Юлияна Петрова Георгиева

Деница Минчева Атанасова

Искра Николаева Славова

Емилия Димитрова Димитрова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

      1. Галя Христова Костадинова

      2.  Мария Антивилянова Петрова

      3. Диана Георгиева Карагеоргиева

      4. Марияна Георгиева Балева

      5. Айлин Серджан Бекир

      6. Тонка Христова Великова

      7. Айсел Емби Ахмед

      8. Юлия Тодорова Симеонова

      9. Деница Христомирова Димова

     10. Юлияна Петрова Георгиева

     11. Искра Николаева Славова

 

Комисията не допуска до събеседване:

1. Зорница Вълчева Тодорова, 

2. Деница Минчева Атанасова,

тъй като не отговарят на изискванията за завършена специалност и нямат професионална квалификация детски учител

               3. Тихомира Данчева Иванова,

               4. Саша Добромирова Ганчева,

 тъй като не отговарят на изискванията за завършена специалност и нямат професионална квалификация детски учител и представения комплект документи е непълен

                5. Емилия Димитрова Димитрова,

                  тъй като е представила непълен комплект документи.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 07.11.2018 г. в 13,00 ч. в Детска градина № 12 “Щурче“.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
23.27° C облачно
Нагоре