Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Социален работник" в ДСП

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 13.11.2018 г. в 10.00 часа, Комисия, назначена със Заповед №83/09.11.2018 г. на директора на Домашен социален патронаж“:

 

Председател: Радосвета Иванова Костадинова – социален работник

и членове:

       1. Нели Петрова Желева – гл.експерт „Кадрова политика” в Д”ХД”

 2. Айля Реджеб – социален работник ,

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността социален работник в Домашен социален патронаж.

 

Документи за участие са подадени от:

 1. Петя Кирилова Петкова
 2. Росица Вълкова Петрова
 3. Събина Иванова Христова – Стоянова
 4. Камелия Николаева Василева
 5. Славка Димитрова Вълчева
 6. Ивета Здравкова Савова
 7. Христина Симеонова Хаджиева ,
 8. Теменужка Петкова Славова
 9. Светла Живкова Манева
 10. Пенка Николова Стоянова
 11. Александрина Иванова Иванова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Петя Кирилова Петкова

2.Камелия Николаева Василева

3.Теменужка Петкова Славова

4.Светла Живкова Манева

5.Пенка Николова Стоянова

6.Александрина Иванова Иванова

 

Комисията не допуска до втори етап – събеседване следните кандидати:

1.Росица Вълкова Петрова

2.Събина Иванова Христова – Стоянова

3.Славка Димитрова Вълчева

4. Ивета Здравкова Савова

5. Христина Симеонова Хаджиева ,

тъй като не отговарят на изискванията за област на специалността, по която е придобито  образованието.

Допуснатите  кандидати ще бъдат  информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 14.11.2018г./сряда/ от 9,00ч. в Домашен социален патронаж.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Община Добрич осигурява минерална вода в горещите дни

28.07.2021

Неуморните доброволци от Младежкия център отново с в помощ на гражданите на Добрич. Пред Народно читалище „Йордан Йовков – 1870“ младите хора днес и утре в обедните часове ще раздават безплатно минерална вода за...

Община Добрич осигурява минерална вода в горещите дни
ВИЖ ДОБРИЧ
27.29° C ясно небе
Нагоре