Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в ЦНСТДБУ 1,2

Днес, 15.11.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 151/ 12.11.2018 г. на директора на ЦНСТДБУ в състав:

Председател: Галина Стефанова Неделчева – специалист социална услуга Център за обществена подкрепа 2

и членове:

1.  Димитричка Спасова  Ангелова   – главен експерт  в Дирекция „Хуманитарни дейности”

2. Галина Николова Димитрова – социален работник в  ЦНСТДБУ

3.  Марияна Димитрова  Цонева  – детегледач в ЦНСТДБУ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността детегледач в ЦНСТДБУ 1, 2

До събеседване за длъжността са допуснати:  

            1. Миглена Василева Иванова

            2. Красимира Стоянова Маринова

            3. Краснодарка  Борисова Хаджиева

            4. Антония Атанасова Игнатова

            5. Ивелина Стоянова Иванова

            6. Росица Стоянова Георгиева

            7. Валентина Дякова Тодорова

            8. Стефка Тодорова Петрова

            9. Пенка Петрова Маринова

           10. Росица Вълкова Петрова

           11.Мариела Димитрова Пантелеева

           12. Румяна Иванова Христова

           13. Елеонора Георгиева Георгиева- Димитрова

           14. Тонка Георгиева Йорданова

           15. Диляна Ванева Мързъкова

 

Тринадесет от кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график,  кандидатите  Миглена Василева Иванова и Пенка Петрова Маринова не се явиха.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

 

Кандидатите са оценени както следва:

1.   Диляна Ванева Мързъкова   - 91 точки

2.   Стефка Тодорова Петрова – 88  точки

3.   Ивелина Стоянова Иванова -  78  точки

4.   Валентина Дякова Тодорова - 71  точки

5.   Росица Стоянова Георгиева -    67 точки

6.   Росица Вълкова Петрова -  52 точки

7.    Краснодарка  Борисова Хаджиева - 49 точки

8.    Мариела Димитрова Пантелеева - 47 точки

9.    Антония Атанасова Игнатова -  44 точки

10.  Румяна Иванова Христова - 42 точки

11.  Тонка Георгиева Йорданова - 24  точки

12.  Елеонора Георгиева Георгиева- Димитрова  - 23  точки

13.  Красимира Стоянова Маринова -  20 точки

Комисията предлага на Директора на ЦНСТДБУ 1,2 да сключи трудов договор с Диляна Ванева Мързъкова  на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
3.28° C предимно облачно
Нагоре