Допуснати до тест кандидати за длъжността "Директор" на Общинско предприятие "Обреден дом"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 27.11.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 1413/27.11.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Елка Георгиева Димова, Зам.-кмет ФОС, Община град Добрич.

Членове на комисията:

1. Янка Георгиева Димитрова - Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

проведе своето заседание - допускане по документи до тест и събеседване на кандидатите за длъжността Директор на Общинско предприятие „Обреден дом“ при Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Михаил Михайлов Петров, Александър Кръстев Камбуров, Светлана Евгениева Линковска, Димитър Иванов Андонов, Галина Георгива Николова, Ивелина Костадинова Божкова, Румена Георгиева Маринова, Катя Георгиева Маринова и Валентина Димитрова Георгиева.

 

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап на конкурса  /тест/   следните кандидати: Михаил Михайлов Петров, Александър Кръстев Камбуров, Светлана Евгениева Линковска, Димитър Иванов Андонов, Галина Георгива Николова, Ивелина Костадинова Божкова, Румена Георгиева Маринова и Валентина Димитрова Георгиева.

До тест и събеседване не е допусната Катя Георгиева Маринова – не е представила документи за  6 години трудов стаж по специалността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.12.2018 г. (сряда) от 09:30 ч. в малка зала на Община град Добрич.

Допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат информирани писмено.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22.56° C ясно небе
Нагоре