Обява за свободно работно място за длъжността "Помощник-възпитател" в ДГ №20

Детска градина № 20 „Радост“, град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Помощник - възпитател” в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Помощно-обслужваща дейност на деца от предучилищна възраст.

1.2. Цел на длъжността – Осигурява необходимите санитарно-хигиени условия за правилното развитие и възпитание на децата. Извършва редовно и качествено почистване на занимални, спални, кабинети, коридори, фоайета, сервизни помещения, дворно място, физкултурен салон. Прави ежедневна дезинфекция. Активно помага на учителката при организацията на педагогическия процес с децата. Съдейства за изграждане на здравно-хигиенни, културни и трудови умения и навици по време на всеки режимен момент в детската градина.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно образование,

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – няма изискване

1.5. Години професионален опит –минимум 1 година работа с деца е предимство

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 20 „Радост“, ул. „Христо Ботев “ №54, всеки делничен ден от 10:00 часа до 15:00 часа.

Лица за контакти: Валентина Господинова– Директор

                               Светла Димитрова - ЗАС

Тел. за контакти: 058 661 653   

4. Краен срок за подаване на документите – 17.12.2018 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.24° C предимно облачно
Нагоре