Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Социален работник" в Защитени жилища

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 11.12.2018г. в 1000 ч., Комисия, назначена със Заповед № 71 / 10.12.2018г.  на директора на „ Защитени жилища „ за лица с умствена изостаналост:

 

 

Председател: Нели Желева – гл. експерт „КП”

 

и членове:

 

1. Мария Янева – социален работник

2. Елка Иванова - трудотерапевт,

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността социален работник в ЗЖЛУИ.

 

Документи за участие са подадени от :

 

  1. Красимира Димитрова Куртева
  2. Надя Йорданова Добрева
  3. Зорница Вълчева Тодорова
  4. Десислава Михайлова Маринова
  5. Светла Живкова Манева

           

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване :

 

  1. Красимира Димитрова Куртева
  2. Зорница Вълчева Тодорова
  3. Десислава Михайлова Маринова
  4. Светла Живкова Манева

 

Комисията не допуска до втори етап Надя Йорданова Добрева – поради непълен комплект документи.

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 12.12.2018 г. в 830 ч. в ЗЖЛУИ.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.54° C разкъсана облачност
Нагоре