Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Директор" на ОП "Обреден дом"

ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, 12.12.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 1413/27.11.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Елка Димова, Зам.-кмет ФОС, Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Янка Димитрова - Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2.  Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе тест за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Обреден дом“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 27.11.2018 г. до теста са допуснати:

 

1. Михаил Михайлов Петров

2. Александър Кръстев Камбуров

3. Светлана Евгениева Линковска

4. Димитър Иванов Андонов

5. Галина Георгиева Николова

6. Ивелина Костадинова Божкова

7. Румена Георгиева Маринова

8. Валентина Димитрова Георгиева

 

На основание Заповед №1222/24.10.2018 година на Кмета на Община град Добрич, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и събеседване.

На кандидатите бе осигурен лист, подпечатан с печата на Община град Добрич, на който да запишат отговорите на теста и бе обявена Системата за оценка на резултатите както и минималния резултат, при който те се считат за успешно издържали теста.

В 09:50 часа Председателят на комисията обяви начало и определи продължителност на конкурса /един астрономически час/.

На участниците бяха представени три варианта на тест. От участник беше изтеглен Тест вариант №1.

В 10:50 часа, след като и последния кандидат предаде своя тест, Председателят на комисията обяви краят на конкурса.

След проверката на теста от страна на комисията, кандидатите имат следните резултати:

 

 

Трите имена на кандидата

Резултат от теста

 

1. Михаил Михайлов Петров

21 точки

2. Александър Кръстев Камбуров

18 точки

3. Светлана Евгениева Линковска

20 точки

4. Димитър Иванов Андонов

18 точки

5. Галина Георгиева Николова

19 точки

6. Ивелина Костадинова Божкова

10 точки

7. Румена Георгиева Маринова

30 точки

8. Валентина Димитрова Георгиева

Отказва се

 

 

Съгласно Правилата за оценка на резултатите, успешно издържали теста и допуснати до провеждане на събеседване, са следните кандидати:

 

1. Михаил Михайлов Петров

2. Светлана Евгениева Линковска

3. Румена Георгиева Маринова

 

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването  ще се проведе на 19.12.2018 г. (сряда) от 09:30 ч. в малка зала на Община град Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
12.87° C ясно небе
Нагоре