Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №20

Днес, 18.12.2018г. комисия назначена със заповед № 45/10.12.2018 г. на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

Председател – Нели Станчева, Учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

1. Деяна Дочева Йорданова - старши учител в ДГ №20 „Радост“

2.Светла Ташкова Димитрова- ЗАС в ДГ №20 „Радост“

3.Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич,

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността помощник-възпитател в  ДГ №20 „Радост“.

За участие документи са подадени от :

Марияна Вълчева Капралова

Ванчи Иванова Стратиева

Даниела Пламенова Кирилова

Йорданка Георгиева Коларова

Станка Йорданова Атанасова

Анелия Тошева Тодорова

Зорница Вълчева Тодорова

Сезер Еденова Ахмедова

Марияна Стефанова Георгиева

Гюлтен Рустем Назифова

Иванка Стефанова Иванова

Донка Георгиева Йорданова

Павлина Атанасова Кондова

Красимира Йорданова Симеонова

Златка Ивелинова Иванова

Красимира Викторова Наскова-Костадинова

Виолета Ангелова Донева- Петрова

Калинка Христова Борисова

Йорданка Иванова Господинова

Ненка Стоянова Георгиева

Донка Иванова Костадинова

Пламена Иванова Кирилова

Светла Петкова Борисова

Мими Велчева Даскалова

Ивалина Николова Стоянова

Юлия Павлова Йорданова

Ангелинка Маринчева Георгиева

Красимира Иванова Лазарова

Красимира  Николова Костадинова

Силвия Иванова Караатанасова

Станислава Жечева Стоянова

Дафинка Тодорова Радева

Стефка Желязкова Желязкова

Вероника Александрова Славчева

Атанаска Димитрова Славова

Маргарита Стоянова Първева

Живка Милушева Кирова

Сийка Тодорова Панайотова

Ивелина Стоянова Атанасова

 

Комисията реши да допусне до събеседване всички кандидати, с изключение  на Ивелина Стоянова Атанасова поради непълен комплект документи:

Събеседването ще се проведе на 19.12.2018г. в детската градина от 13.10 ч.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.58° C ясно небе
Нагоре