Окончателни резултати от конкурс за длъжността "Директор" на ОП "Обреден дом"

Днес, 19.12.2018 г., Комисия, назначена със Заповед № 1413/27.11.2018 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Елка Димова, Зам.-кмет ФОС, Община град Добрич

и членове на комисията:

Янка Димитрова - старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2.  Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Директор“ на Общинско предприятие „Обреден дом“ при Община град Добрич.

На основание Заповед №1222/24.10.2018 година на Кмета на Община град Добрич, начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и събеседване.

Въз основа на Протокола от 12.12.2018 г. с резултатите от проведения тест до събеседване са допуснати:

 

1. Михаил Михайлов Петров

2. Светлана Евгениева Линковска

3. Румена Георгиева Маринова

Събеседването започна в 09.40 ч. като комисията зададе предварително формулирани въпроси (еднакви за всички кандидати). Оценяването на събеседването се извърши по шестобална система съгласно критерии, посочени в карта за оценка на кандидата - Приложение №1 (приложени към протокола).

Кандидатите имат следните резултати от събеседването:

Трите имена на кандидата

Оценка

1. Михаил Михайлов Петров 3,9

2. Светлана Евгениева Линковска 4,7

3. Румена Георгиева Маринова 5,8

 

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса, окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждане на теста (съответната оценка) и събеседването (съответната средна оценка) и се оформят във формуляр Приложение № 3. Комисията сумира тези резултати и класира кандидатите, както следва:

Първо място - Румена Георгиева Маринова11,8

Второ място - Светлана Евгениева Линковска 5,7

Трето място - Михаил Михайлов Петров 5,4

          

Въз основа на това класиране, съгласно одобрените Правила за провеждане на конкурса, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи споразумение по чл. 107 с лицето, класирано на първо място в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

05.07.2022

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и Министър Борислав Сандов подписаха днес договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“ по Програма „Опазване на околната...

Кметът на Добрич Йордан Йорданов подписа договор за реализацията на проект „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.48° C разкъсана облачност
Нагоре