Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ №7

Днес, 18.12.2018г., Комисия, назначена със Заповед № 42 / 10.12.2018 г. на директора на Детска градина  № 7 „Пролет“ в състав:

Председател :Кремена Иванова Костова – учител в ДГ №7 „Пролет”

и членове:

1.Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

2.Ваня Андреева Василева – старши учител в ДГ №7 „Пролет”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността учител в Детска градина № 7 „Пролет“.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

Емилия Димитрова Димитрова

Галя Христова Костадинова

Красимира Тодорова Костадинова

Павлина Йорданова Иванова

Марияна Георгиева Балева

Валерия Маринова Димитрова

Гергана Ивелинова Георгиева

Росица Христова Костадинова

Айлин Серджан Бекир

На събеседването не се явиха следните кандидати:

 Гергана Ивелинова Георгиева

Айлин Серджан Бекир

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе шест предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 90.

Кандидатите се класират както следва:

1. Красимира Тодорова Костадинова - 84 точки

2. Марияна Георгиева Балева – 54 точки

3. Росица Христова Костадинова – 53 точки

4. Галя Христова Костадинова – 37 точки

5. Емилия Димитрова Димитрова – 28 точки

6. Павлина Йорданова Иванова – 24 точки

7. Валерия Маринова Димитрова – 19 точки

 

Комисията предлага на Директора на Детска градина № 7 „Пролет“ да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Красимира Тодорова Костадинова на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.52° C облачно
Нагоре