Обявление за длъжността "Детегледачка" и "Готвач" в Детска Ясла № 5 „ Пролет“

Обявление

 

Детска Ясла № 5 „ Пролет“ обявява 2 свободни работни места за длъжността "ДЕТЕГЛЕДАЧКА" и 1 свободно работно място за длъжността "ГОТВАЧ"

     1. Минимални изисквания за заемане на длъжността ДЕТЕГЛЕДАЧКА

1.1. Област на дейност: Здравеопазване;

      1.2. Цел на длъжността: отглеждане, възпитание и обучение на деца от 1-3 год;

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно;

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – средно-общообразователен ценз;

     1.5.  Допълнителни изисквания: няма.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документ за придобито средно образование;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността ГОТВАЧ

  3.1. Област на дейност: - Здравеопазване;

        3.2. Цел на длъжността: организация в кухнята и  приготвяне на храна за децата, съобразно изискванията;

        3.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно

        3.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – свидетелство/диплом за професионална квалификация;

       3.5.  Допълнителни изисквания: - 1 година трудов стаж по специалността.

        4.    Необходимите документи за кандидатстване:

      4.1. Заявление за участие (свободна форма);

      4.2. Копие от документ за придобито средно образование;

      4.3. Автобиография;

      4.4  Свидетелство/ диплом за професионална квалификация;

      4.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      5. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска Ясла № 5 „ Пролет“, ж.к. “ДРУЖБА“ № 1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 14.00 часа,

Телефон за контакти: 0884800180, 058602404

     6. Срок за подаване на документите: 25.01.2019 година

     7. Етапи:

     7.1. Подбор по документи.

     7.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание Чл. 67,  ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.24° C облачно
Нагоре