Обявление за длъжността "Старши счетоводител" в Дирекция "Бюджет и финанси"

Обявление

 

 Община град Добрич обявява работно място по заместване за длъжността „Старши счетоводител“, дирекция „Бюджет и финанси“.

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Области на дейност: Осчетоводяване на счетоводни документи и съставяне на вътрешни документи; изготвяне на досиета за разходи, съгласно изискванията на СФУК; Изготвяне на справки, осигуряващи счетоводна информация, необходима на ръководството на Общината, други звена в общинската администрация и изисквана от други организации.

1.1. Цел на длъжността: Да отразява вярно, точно, прецизно и задълбочено счетоводните операции, спазвайки принципите и изискванията на Закона на счетоводството.

1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше, степен „Бакалавър“;

1.3. Професионално направление – икономика;

1.4. Професионален опит: най-малко 2 години трудов стаж като счетоводител;

1.5. Допълнителни изисквания: Компютърни умения.

За предимство ще се счита опит в бюджетното счетоводство.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

2.5. Копие от документ за компютърна грамотност.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова мл. експерт ЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

4. Краен срок за подаване на документите: 01.02.2019 година включително

5. Етапи на подбора:

5.1. Допускане по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

 

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

 

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.05° C предимно ясно
Нагоре