Допуснати до събеседване кандидати за длъжностите "Детегледач" и "Готвач" в ДЯ "Пролет"

ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, 08.01.2019 г. комисия назначена със заповед №8 / 25.01.2019година на Кина Драгнева – Директор на ДЯ № 5 „ Пролет-“ град Добрич в състав:

 

Председател – Павлина Маринова, Педагог в ДЯ „ Пролет“, дирекция ХД;

и членове:

 

1. Д-р Димитринка Петрова   - гл. експерт  ДХД

2. Мария Боянова – мед. сестра,

3. Иванка Стратиева – педагог,

4. Снежанка Минчева- мед. сестра

 

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжностите  детегледачка и готвач в  ДЯ № 5

„ ПРОЛЕТ-“ Ж.К. „ Дружба“ №1

За участие документи са подадени от:

 1. Павлета Николова Денева
 2. Станислава Стоянова Митева
 3. Красимира Спасова Николова
 4. Милена Господинова Петрова
 5. Росинка Миткова Михайлова- Иванова
 6. Анелия Тошева Тодорова
 7. Катя Петрова Атанасова
 8. Елка Славова Хинева
 9. Йорданка Иванова Господинова
 10. Диляна Ванева Мързъкова
 11. Йорданка Стоянова Георгиева
 12. Пепа Атанасова Димитрова
 13. Дилек Бейзат Енчева
 14. Диана Иванова Петкова
 15. Геновева Иванова Атанасова
 16. Димитринка Михайлова Петкова
 17. Красимира Георгиева Стоянова
 18. Марияна Вълчева Капралова
 19. Красимира Николова Костадинова
 20. Павлина Йорданова Иванова
 21. Пенка Николова Костова
 22. Марияна Стефанова Георгиева
 23. Гюлтен Рюстем Назифова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Павлета Николова Денева
 2. Станислава Стоянова Митева
 3. Красимира Спасова Николова
 4. Милена Господинова Петрова
 5. Росинка Миткова Михайлова- Иванова
 6. Анелия Тошева Тодорова
 7. Катя Петрова Атанасова
 8. Елка Славова Хинева
 9. Йорданка Иванова Господинова
 10. Диляна Ванева Мързъкова
 11. Йорданка Стоянова Георгиева
 12. Пепа Атанасова Димитрова
 13. Дилек Бейзат Енчева
 14. Диана Иванова Петкова
 15. Геновева Иванова Атанасова
 16. Димитринка Михайлова Петкова
 17. Красимира Георгиева Стоянова
 18. Марияна Вълчева Капралова
 19. Красимира Николова Костадинова
 20. Павлина Йорданова Иванова
 21. Пенка Николова Костова
 22. Марияна Стефанова Георгиева
 23. Гюлтен Рюстем Назифова

 

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Събеседването ще се проведе на 28.01.2019 г. в 13,00 ч. в Детска ясла № 5“Пролет“.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
23.17° C ясно небе
Нагоре